Solel as leverer komplette strømproduserende løsninger med solcellepaneler koblet til strømnettet. .

 

Solenergimulighetene i Norge er gode. Solcellestrøm produseres best når det er kaldt, og lange lyse dager oppveier for noe lavere intensitet her nord. Norsk nærprodusert og miljøvennlig solcellestrøm vegger og tak lar seg fint kombinere med den norske vannkraften. Denne grønne energien som gjerne produseres på tak integrert med sedum eller lekre glassfasader, er et viktig bidrag til miljø, samfunn, forutsigbarhet og økonomi. Solenergi inngår nå som en viktig del av energibehovene der smart styring og lagring av strøm er lønnsomt. Batterier og hydrogen blir kjernen i denne sammenhengen.

Et solfylt tak eller vegg vil kunne dekke en betydelig del av et byggs strømbehov eller oppfyllelse av et energimål. Den solstrømmen en ikke bruker selv blir automatisk levert videre ut på nettet og solgt. Løsningene krever nesten ikke vedlikehold, støyer ikke og er bra for alle.

Solel har solgt og levert mer enn 200 tilpassede solcelleanlegg siden oppstarten i 2014. Ta kontakt for å få vurdert din solfylte mulighet. Epost: info@solel.no eller ring 466 23 071. Solenergi er nå blitt lønnsomt. 

For mer informasjon og nyheter se og følg vår Facebookside Solel as