For å kvalifisere til solcellestøtte så gjelder Enovas tilskudd kun boliger eller en vil kunne få støtte til andre type bygg hvis "ny teknologi".  Enova sin støtte er landsdekkende og utbetales ved ferdig installert nettilkoplet anlegg og oppnådd status "Plusskunde". Støtten ved bolig utbetales med kr 10,000 + kr 1,250 per kWp installert effekt.

Oslo Kommune støtter nå kun eksisterende bygg som er eid privat eller av et aksjeselskap. En kan da få en støtte tilsvarende kr 1,50 per kWh beregnet spart/produsert første år. En må på forhånd søke om å få tilsagn om denne støtten.  

Finansiering:  Flere muligheter er nå tilgjengelig. For boliger er beste alternativ for de fleste å låne opp på huset. For næring har vi finansieringshus som på forskjellig vis vil kunne finansiere investeringen. En modell er at kunden kjøper solstrømmen fra finansieringshuset som da produserer solstrøm på kundens tak og vegger. 

Et solcelleanlegg vil bidra til lokal miljøvennlig energi som dekker deler av et byggs energibehov til en forutsigbar mengde og kostnad.  Solenergi øker verdien på bygget, og for mange vil en bedre energi og miljøprofil være til støtte for en virksomhets konkurranseevne.  Varigheten på investeringen er lang. Solcellepanelene er garantert i 25 år og vil gjerne vare i mer enn 40 år. Nedbetalingstiden på investeringen varierer mye ettersom hvor stort anlegget er og hvordan en regner på det.  Etterpå har en tilnærmet fri strøm resten av levetiden. Teknologisk er det liten grunn til å vente med investeringen.